2013: Ring så spelar vi 45 år
Bohuslän Big Band, Shirley Clamp & Roger Pontare